Shutterstock_2189849857-270520241121.jpg

Gündelik Hayatta Uygulayabileceğimiz Başarı Yolları / 3T Kuralı

  • 27.05.2024
  • 4 dakika
  • 171 Okunma
  • 0 Yorum
  • 5 Puan

Bu kuralı günde üç defa hatırlarsanız hayatınız değişebilir. Üç defa gereğini yapsanız ve “Ben başarılı olmak istiyorum. 3T kuralını başarıyla ilgili hedeflerimin merkezi hâline getirdim.” deseniz ve gereğini icra etseniz başarılı olmamanız için hiçbir neden kalmayacaktır.

Gündelik Hayatta Uygulayabileceğimiz Başarı Yolları / 3T Kuralı

Başarı ama nasıl? Hangi davranışları göstererek başarılı olabiliriz? Gündelik hayatta pratik olarak uygulayabileceğimiz başarı usulleri nelerdir? Uygulamada unutmamamız gerekenleri nasıl ifade edebiliriz?

Bunlarla ilgili gerekli tahlilleri yaparak, başarıyla alakalı bir yol haritası oluşturalım istiyorum. Öncelikle hayatımıza rehber kıldığımızda büyük yararlar sağlayabileceğimize inandığım 3T kuralında bahsedeceğim. Bu kuralı günde üç defa hatırlarsanız hayatınız değişebilir. Üç defa gereğini yapsanız ve “Ben başarılı olmak istiyorum. 3T kuralını başarıyla ilgili hedeflerimin merkezi hâline getirdim.” deseniz ve gereğini icra etseniz başarılı olmamanız için hiçbir neden kalmayacaktır.

  • Birinci T, Tecrit: Düşüncenizi şu şekilde odaklaştırın: Ben filanca olarak tecrit mantığıyla yaşaması gereken bir insanım. Her şeye yetişemem, her şeyi yapamam, her istediğimi elde edemem, her istediğim davranışı gerçekleştiremem. O zaman kendimi bir veya birkaç amaç için hazırlamam ve onlara odaklanmam gerekiyor. Amaçlarımı belirledikten sonra da beni onlardan uzaklaştıracak ve ilgilenmesem de olur diyebileceğim meselelerden kendimi soyutlamam, tecrit etmem zaruridir.
  • İkinci T, Tedric: Hayalimize kısa sürede ve her şeyi bir anda yaparak kavuşma imkânına sahip değiliz. Kısa vadede büyük bir başarı elde etme imkânımız yok. Böyle bir şey ancak olağanüstü durumlarda söz konusu olabilir ve bizi ilgilendirmiyor. Amaçlarımızı gerçekleştirmeye doğru tedricen yani derece derece, adım adım gitmek mecburiyetindeyiz. Günleri, haftaları, ayları, yılları birbirine ekleyerek, her bir zaman diliminde gerekenleri hakkıyla yaparak hedefimize yürüyebiliriz. Buna tedricen başarılı olmak diyoruz.
  • Üçüncü T, Tecdid: Yenilenerek, her gün yeni şeyler öğrenerek ve kendini geliştirerek, yani aynı yerde durmayarak sürekli ilerlemek. Peygamberimiz (sav) “İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.” diye buyuruyor.

Şimdi bu kavramlara biraz daha ayrıntılı bakalım:

Tecrit kavramını birkaç başlık altında ele alabiliriz: İlk olarak kendimizi tecrit. İlişkilerimizi, kimlerle bir araya geldiğimizi, neler yaptığımızı düşünüp mutlaka bir tecritten yani soyutlamadan geçirmemiz lazım. İnsanlara ne zaman, kendimize ne zaman vakit ayıracağız? Aile ilişkilerimizde bir dumur, kesinti olmasın diye ilişkilerimizi nasıl düzenleyeceğiz? Ne zaman dinleneceğiz ne zaman okuyacağız ne zaman iş yapacağız? Bütün bunları yirmi dört saatin içinden tecrit ederek olgunlaştırmamız gerekiyor. Yirmi dört saat içinde tecridi nasıl uygularız?

*Konu tecridi:

Her alanda büyük başarılar göstermek zordur. Ama her birimizin en azından bir ana hedefi, ana hayali olmalı ve ona uygun düşecek şekilde tali hedefleri olmalı. Ana hedef ve tali hedefleri de bize uygun olanlar arasından dikkatlice seçmemiz gerekiyor. Buna konu tecridi diyebiliriz.

*İlişki tecridi:

*Uyku tecridi:

Tedric, yani adım adım ilerlemek. Bununla alakalı ilk olarak Kutadgu Bilig’in 6134 numaralı beytini hatırlatmak istiyorum. Şöyle der Yusuf Has Hacip:

Kölike turur dünya devlet küni

Kölike bir ök yerte durmaz köni

Yani bu dünya gölge, devlet ise onun güneşidir. Gölge bir yerde sürekli durmaz. Güneşin hareketine uygun şekilde yer değiştirir. Güneşe, dünyaya, gölgelere baktığımda bunların hepsi benim rehberim olur ve şöyle düşünürüm: Gölge bile yerinde durmuyor, ben nasıl yerimde durayım? Kâinat ve ondaki her şey sürekli yer değiştiriyor, ben nasıl sabit kalayım? Yusuf Has Hacip’in devleti güneş ya da onun güneşi, devlettir. Burayı iki türlü de okuyabiliriz ama şu kesin: Gölge bir yerde sürekli durmaz. Yani devlet bir yerde durmamalı, gelişmeli çünkü dünya bir yerde durmuyor. Sen nasıl aynı yerde kalabilirsin? Gölge bile aynı yerde durmazken, güneş giderken ve gölgeyi peşinden sürüklerken biz aynı yerde durabilir miyiz? Gelişmemiz, değişmemiz, adım adım bir yerlere doğru gitmemiz gerekmez mi?

Üçüncü T’ye gelince, o olmadan da diğerleri işe yaramayacaktır. Tecdiden yani yenilenerek, her gün bir önceki günün ve zamanların üzerine bir şeyler koyarak yaşamayı öğrenmek.

Bu manada yapmamız gerekenleri kısaca özetleyecek olursak şunları ifade edebiliriz:

1.       Kendimizi, bizi engelleyecek unsurlardan tecrit edeceğiz. İlişkilerimizi düzenleyeceğiz. Başarı için temel yollardan bir tanesidir tecrit; bunu yapamayan başarılı olamaz. Şöyle söyleyelim; tecridi gerçekleştiremeyenin tecdidi sağlaması mümkün değildir. Yani kendini soyutlayamayanın yenilenmesi imkânsızdır.

2.       Tecridi gerçekleştiremeyenin tedrici hâle geçmesi de mümkün değildir. Yani kendini soyutlayamayan, bir hedefe, ideale, ülküye adamayan kişinin o ülküye ve hedefe doğru adım adım ilerlemesi gerçekleşemez.

Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Sürekli kendimizi geliştirmek, yeni şeyler söylemek, farklı ve yeni gelişmeler sağlayarak hedeflerimize adım adım yürümek için kararlı bir irade ortaya koymak zorundayız. İradelerine hâkim olamayanlara ne 3T’nin ne de başka bir usulün yarar sağlaması ihtimal dahilinde değildir.

Nurullah Genç (Bu yazı, yazarın “Başarı Bedel İster” adlı kitabından alınmıştır.)