turklerin-savas-sanati-9786050830200-220220221825.jpg

Türklerin Savaş Sanatı

  • 22.02.2022
  • 2 dakika
  • 327 Okunma
  • 0 Yorum

Kitap, Ortaçağ Türk-İslam dünyası üzerine yetkin bir araştırmacı olan Ahmet N. Özdal'ın kaleme aldığı önemli bir eser. Renkli görsellerden oluşan bu eser, hem içeriği hem de yazarının kalitesiyle her türlü tarih okuyucusunun ilgisini çekecek nitelikte bir çalışma.

Arka kapak

Türklerin Savaş Sanatı, özellikle Türk tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 11. ve 14. yüzyıllar arasındaki Türk devlet ve topluluklarının sık sık girişmek zorunda oldukları savaşlarda kullandıkları aldatıcı savaş taktikleri ve farklı stratejileri ayrıntılı bir şekilde, ilgi çekici şekil ve görsellerle anlatıyor.        

Kitap, göçebe ve yerleşik savaş usullerinin bazen karşılaştığı bazen de iç içe geçtiği bir zaman dilimini ele almaktadır. Bu süreç, süvarilerin ortalığı kasıp kavurduğu ama aynı zamanda piyadenin de yeniden yükselme temayülünde olduğu dönemdir. Savaşı, düşmanını taktiklerle alt etme ya da sadece mertçe dövüşme şeklinde algılayan farklı düşünüş biçimleri de birbirleriyle bu devirlerde çarpışmıştı. Savaş alanlarında süvarilerin oluşturduğu toz bulutuna, neftin yanmasıyla ortaya çıkan siyah dumanlar da karışmaya başlamıştı. Teknik alandaki yenilikler ve karşılaşılan farklı düşmanlar çoğu kez silahlarda, zırhlarda, stratejilerde veya askerî örgütlenmelerdeki farklılaşmalara sebep teşkil ediyordu.

Ahmet N. Özdal, Türklerin Savaş Sanatı isimli bu çalışmasında dört asır boyunca Yakındoğu’yu kasıp kavuran savaşları, orduları, silah teknolojilerini ve stratejileri ayrıntılı bir biçimde ele alıp akıcı bir üslupla okuyucuya sunarak Türk askerî tarihi literatürüne önemli bir katkı sağlıyor.

Editörün görüşü
Kitap, Ortaçağ Türk-İslam dünyası üzerine yetkin bir araştırmacı olan Ahmet N. Özdal'ın kaleme aldığı önemli bir eser. Renkli görsellerden oluşan bu eser, hem içeriği hem de yazarının kalitesiyle her türlü tarih okuyucusunun ilgisini çekecek nitelikte bir çalışma.
 
En önemli cümle
Gerekli donanımların oluşturulması; farklı çözümler sayesinde lojistik sorunların aşılmış olması; her bir savaşçının yetişmesinde gösterilen ihtimamın, onların birlik halinde savaşmalarını sağlamak için de gösterilmesi; kullanılan silahların ve uygulanan taktiklerin sağladığı üstünlükler ile Türkler, savaşı bir sanat olarak icra ettiler.
 
Bu kitap neden önemli
Bu eser, yaptığı titiz çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan ve Ortaçağ tarihi alanında kendisinden bahsettirmeye başlayan Ahmet N. Özdal tarafından kaleme alındı. Özdal'ın yoğun emekleri sonucu ortaya koyduğu bu çalışma, Türklerin yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında kullandıkları aldatıcı taktikler ve farklı stratejiler sayesinde dünya tarihini nasıl şekillendirdiklerini anlatarak Türk askeri tarihinin dört asırlık bir dönemine de ışık tutuyor.