Oya Doğan'la Çocuklarda Duyguların Tanımlanması Ve Duygu Regulasyonunu Sağlama-130620241800.png

Oya Doğan'la Çocuklarda Duyguların Tanımlanması ve Duygu Regulasyonunu Sağlama

  • 13.06.2024
  • 3 dakika
  • 90 Okunma
  • 0 Yorum

"Duygu ve Regülasyon Eğitimi," öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik olarak tasarlanmış, çocukların duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır. Bu eğitimde, çocukların duygularını tanımlamalarına ve duygusal düzenlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefleyen çeşitli stratejiler ve yöntemler sunulmaktadır. Öğretmenler için, çocukların özgüven ve özsaygılarını artırmak, empati ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmek gibi amaçlar ön plandadır. Ebeveynler içinse, çocukların aile ve toplumla uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve özel yetenekli çocukların bireysel başarılarını en üst düzeye çıkarmak için öğretmenlerle iş birliği yapmak önemli bir hedeftir.

DUYGU VE REGULASYON EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU

ÇOCUKLARDA DUYGULARIN TANIMLANMASI VE DUYGU REGULASYONUNU SAĞLAMA

EĞİTİMİN AMAÇLARI (Öğretmenler için)

1- Çocukların, içinde bulundukları topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak

2- Özel yetenekli çocukların gelişimini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmak

3- Çocukların özgüven ve özsaygılarını destekleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak

4- Çocuklara üzücü ve sıkıntılı durumlara karşı dayanıklı olma (psikolojik sağlamlık), hayattaki güçlük ve problemlerle baş edebilme ve hayatı sürdürebilme yeteneği kazandırmak

5- Çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal alanlarda daha iyi hissetmelerine destek olurken problem çözme becerilerini geliştirmek

6- Duyguları kontrol altına alıp ona göre tutum ve davranış sergilenmesine yardımcı olmak

7- Çocuklara hissettikleri duyguların nasıl gerçekleştiğini (fizyolojik ve psikolojik süreçleriyle), duyguların bedenleri üzerindeki etkisini, bu etkileri nasıl yorumlamak gerektiğini (bilimsel verilerle) öğretmek

8- Çocukların empati, etkin dinleme ve etkili konuşma gibi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardım etmek

12- Çocukların, duygusal gelişimlerini destekleyici oyunlar ve etkinlikler oluşturmak

13- Çocukları yeni deneyimler yaşaması konusunda cesaretlendirmek ve deneyimlerin nasıl hissettirdiğini konuşmak

EĞİTİMİN AMAÇLARI (Ebeveynler için)

1- Çocukların içinde bulundukları topluma, aileye uyum sağlamalarına yardımcı olmak

2- Özel yetenekli çocukların gelişimini ve bireysel başarılarını en üst düzeye çıkarmak için öğretmenlerle iş birliği içinde olmak

3- Çocukların özgüven ve özsaygılarını destekleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak

4- Çocuklara üzücü ve sıkıntılı durumlara karşı dayanıklı olma (psikolojik sağlamlık), hayattaki güçlük ve problemlerle baş edebilme ve hayatı sürdürebilme yeteneği kazandırmak

5- Çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal alanlarda daha iyi hissetmelerine destek olurken problem çözme becerilerini geliştirmek

6- Duyguları kontrol altına alıp ona göre tutum ve davranış sergilenmesine yardımcı olmak

7- Çocukların empati, etkin dinleme ve etkili konuşma gibi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak

8- Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyici oyunlar ve etkinlikler oluşturmak

9- Çocukları yeni deneyimler yaşamaları konusunda cesaretlendirmek

10- Çocuklara duygularını boşaltacakları alanlar açmak

11- Çocuklara arkadaşlık ilişkileri konusunda danışmanlık etmek

MALZEME (YÜZ YÜZE EĞİTİMDE)

Projeksiyon Ses Sistemi

Akıllı Tahta

İletişim kartları

Kâğıt Kalem

(ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE)

Kâğıt Kalem

İÇERİK

• Çocukların yaşlarına göre duygusal gelişim dönemleri hakkında bildiklerimizin üzerinden geçilir.

• Normal ve anormal kavramlarını yeniden kültüre göre revize edilir.

• Alfa kuşağının özellikleri örneklerle aktarılır

• Çocuklar ve Oyun üzerine çalışma ve araştırmalar paylaşılır.

• Beceriler (yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik, etkili iletişim, öğrenmeyi öğrenme) açıklanır ve örneklerle anlatımları yapılır.

• Güncel Duygu çalışmaları, föyler, basılan kitaplar, dramalar aktarılır.

• Nefes terapileri, çocuk yogası, mindfulness gibi duygu düzenleyicilerden yararlanılır.

• Beceriler derslerimize nasıl dahil olacağı aktarılır.

SÜRE: (YÜZ YÜZE) 40 dakikalık 2 ders

(ÇEVRİM İÇİ) 50 dakikalık 1 ders

EĞİTİMİ VEREN

OYA DOĞAN