timaş okul öncesi eğitim seti 48-66 ay

Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti (48-66 Ay)

Timaş Yaygın Grubu olarak, doğru yöntemlerle hareket edildiğinde çocuklarımızın bıkmadan ve yıpranmadan daha etkili öğrenme deneyimleri yaşayabileceğine inanıyoruz. Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’ni hazırlarken, tam da bu doğrultuda, yani çocuklarımızın okulu benimsemelerini, yeni şeyler öğrenmenin keyfine varmalarını, öğrenmeyi ve gelişmeyi sevmelerini sağlamak amacıyla yola çıktık.

Amacımız doğrultusunda göz önünde bulundurduğumuz diğer başlıklar ise şunlardı:

 • Bireysellikleri göz ardı etmeyen; çocukların özelliklerine, farklılıklarına saygılı öncü eğitim vizyonunu yansıtmak.
 • Sette yer alan her öğeyi, çocukların gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun hazırlamak.
 • Çocukların ilgilerinin ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun imkânlarını da göz önünde bulundurmak.
 • Eğitim sürecinde çocuğun ve eğitimcinin yanı sıra ailenin de etkin katılımını sağlamak.
 • Çocuklarımızı öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak hayata hazırlamak.
 • Millî Eğitim Bakanlığının 09.09.2013 tarih ve 132 sayılı kararıyla yayımladığı, Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre hareket etmek.

Bir ülkenin temel stratejik gücü, nitelikli eğitim almış bireylerdir. Bu yüzden Timaş Yayın Grubu olarak genç nesillere nitelikli öğrenim materyallerinin en iyisini sunmayı amaçladık. Çünkü çocuklarımız bunu hak ediyor.

Etiket Fiyatı: 145 TL

Timaş Okul Öncesi Öğrenci Seti

 

Timaş Okul Öncesi Etkinlik Kitapları

etkinlik1Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’nde 48’şer sayfalık 8 etkinlik kitabı bulunmaktadır. Eğitim yılı boyunca eğitsel süreçleri yönlendirecek temel kaynaklar bu kitaplardır.

Setimizdeki etkinlikler yeni müfredatın öğrenme sürecine paralel, kolaydan zora doğru adım adım ilerleyen, uygun aralıklarla seviyeyi yükselterek tekrarlar yoluyla konuları pekiştiren bir düzende hazırlanmıştır.

Etkinliklerde göstergeler doğru ve eksiksiz biçimde ele alınmıştır. Böylece etkinlikler, kazanımları bütüncül bir şekilde yansıtmakta ve öğretmenin uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Kitaplardaki etkinliklerin, sarmal yapıda ve öğrencinin severek yapabileceği; geliştirici ve sürükleyici nitelikte olması gözetilen diğer hususlardır.

Basım tarihi: 2014
Serideki kitap sayısı: 8
Sayfa sayısı: 48
Kâğıt – Cilt: 100 gr 1. Hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

Timaş Okul Öncesi Öykü Kitapları (Öykülerle Değerler)

Timaş ÖykülerDeğerler eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Programı’nda bütüncül bir şekilde ele alınmıştır. Program, çocukların eleştirel bir şekilde doğrular ve yanlışlar hakkında düşünmelerini ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmelerini desteklemektedir.

Timaş Okul Öncesi Seti, her öğrenci setinde yer alan ve edebi niteliği yüksek sekiz öykü kitabını içeriyor. On altı sayfalık öykü kitaplarının isimleri ve kitaplarda ele alınan değerler ise şunlar:

 • Uzunkulak ve Arkadaşları (İş birliği)
 • Maymun Manki Çok Üzgün(Dürüstlük)
 • Cesur Kelebek Mini (Öz Güven)
 • Küçük Denizyıldızı (Empati)
 • Bulut’un Yalnızlığı (Arkadaşlık)
 • Karbiş ve Boncuk (Özür Dilemek)
 • Pengo Düzenli Olmayı Öğreniyor (Düzenli Olmak)
 • Tonton Saygılı Olmayı Öğreniyor (Saygı)

Öyküleri dinlemek için tıklayınız.

Basım tarihi: 2014
Öykü Sayısı: 8
Sayfa Sayısı: 16
Kâğıt – Cilt: 100 gr 1. hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 24 x 21 cm

Timaş Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri Dosyası

SanatEtkinlikleriDosyasiSanat etkinlikleri, çocuğun üretkenliğini ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine imkân tanır. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocuğun kendini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun çevresini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına fırsat sunarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

Sanat Etkinlikleri Dosyası’nda çeşitli sanatsal tekniklerin ve atık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları gibi motor becerileri ve estetik zevkini geliştirmeye yönelik uygulamalara yer verilmiştir. Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla etkinlik yaprakları kopartılabilir nitelikte sunulmuştur.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 64
Kâğıt – Cilt: 140 gr 1. hamur / 230 gr. A. Bristol
Boyut: 24 x 30,5 cm

Timaş Okul Öncesi Aile Katılımlı Etkinlik Kitabı

AileKatilimliEKAile Katılımlı Etkinlik Kitabı, çocuğun okulla tanıştığı dönemde ailenin okulda yapılan çalışmaları gözlemleyebilmesi ve çocuğun aileyle birlikte okuldaki öğrenme sürecine paralel etkinliklerde bulunması için hazırlanmıştır. Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla etkinlik yaprakları kopartılabilir nitelikte sunulmuştur.

Bu kitaplardaki etkinlikler sayesinde çocuğun aileyle paylaşımı artmakta; aile, çocuğun eğitim sürecinin esaslı ve uyumlu bir parçası olmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 64
Kâğıt – Cilt: 140 gr 1. hamur / 230 gr. A. Bristol
Boyut: 24 x 30,5 cm

Timaş Okul Öncesi Gelişim Dosyam (Portfolyo)

GelisimDosyamGelişim Dosyam, çocukların yıl boyunca gelişimini, yaptıkları çalışmalar ile takip edebilmek ve ailelerle paylaşabilmek için düzenli tutulması gereken bir dosyadır. Öğretmen, eğitim-öğretim yılı sonunda ailelerle paylaşılacak olan Gelişim Dosyası’nda (portfolyo) yer alacak çalışmaları her ay çocuklarla birlikte seçmeli ve biriktirmelidir.

Gelişim Dosyam içinde yer alan Kişisel Bilgi ve Değerlendirme Formu öğretmenin ve ailenin dolduracağı formları içerir. Çocukların gelişimlerinin gözlem formuyla kayıt altına alınması bir yandan çocuğun neleri başarıyla yaptığı ve ne düzeyde yaptığı hakkında bilgi verirken diğer yandan nasıl ve neden yaptığı hakkında ipuçları verecektir.

Çocukların bir yetişkinle ya da tek başlarına zevkle yapacağı ilham verici 20 özel etkinlik ve Timaş Okul Öncesi Seti’ne özgü, özel kesimli Başarı Belgesi de dosyadaki diğer ürünlerdir.

Basım tarihi: 2014
Kâğıt – Cilt: 380 gr. A. Bristol
Boyut: 24,5 x 31 cm

Timaş Okul Öncesi İnteraktif Öğrenci DVD’si

DVDOgrenci

Bu DVD’nin içeriğinde, eğitsel nitelikte interaktif etkinliklerin yanı sıra çocuğun dikkatini toplamasına yardımcı olacak nitelikte şarkılar ve ses efektleri yer almaktadır. Ayrıca psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Kemal Sayar’ın ailelere ve eğitimcilere yönelik bilgilendirici nitelikte tavsiyelerde bulundukları videolara da yer verilmiştir.

Timaş Okul Öncesi İnteraktif Öğrenci DVD’sinin içinde yer alan diğer dokümanlar ise Timaş Okul Öncesi Etkinlik Kitapları, Öykü Kitapları ve Sesli Öyküler ile Timaş Okul Öncesi Öğretmen Seti’yle gelen Kavram Kartları, Eşleştirme Kartları, İngilizce Kelime Kartları ve Haftalık Kazanım Afişleri’nin dijital versiyonlarıdır.

 

 

Timaş Okul Öncesi Öğretmen Seti

Aylık ve Günlük Planlar

AylikPlanlarTimaş Okul Öncesi Eğitim Seti’nde yer alan bütün materyallerin kullanım yeri, zamanı ve şekli Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 10.09.2013 tarihinde yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre Aylık ve Günlük Planlar kitabında sade bir dille tarif edilmiştir.

Aylık plan, bir öğretmenin kazanım ve göstergeleri, kavramları, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren çalışma planıdır. Günlük eğitim planı ise öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır.

Aylık ve Günlük Planlar kitabında, günlük eğitim akışları ile eğitim programında yer alan bütün kazanımlar ve göstergeler, kolaydan zora doğru ve öğrenme sürecine en uygun biçimde sıralanmış ve öğrenim yılı takvimine yerleştirilmiştir.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 808
Kâğıt – Cilt: 70 gr 1. hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

Haftalık Kazanım Afişleri

afisler2Her hafta için o hafta boyunca işlenecek göstergeler, kavramlar, belirli gün ve haftalar, 70×100 cm ebadında tematik afişler şeklinde öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Haftalık Kazanım Afişleri’nde, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre ele alınan gelişim alanları ile kazanım ve gösterge sayıları şunlardır:

 • Bilişsel Gelişim (22 Kazanım x 113 Gösterge)
 • Dil Gelişimi (12 Kazanım x 72 Gösterge)
 • Motor Gelişimi (5 Kazanım x 65 Gösterge)
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim (17 Kazanım x 53 Gösterge)
 • Öz Bakım Becerileri (8 Kazanım x 33 Gösterge)

Basım tarihi: 2014
Adet: 33
Kâğıt – Cilt: 135 gr kuşe
Boyut: 70 x 100 cm

Kavram Kartları

kavramkartlari1Timaş Okul Öncesi Setinde yer alan kavram kartları paketi, çocuklara kavramları tanıtırken öğretmene destek olacak 48 adet A4 ebadında karttan oluşmaktadır.

Kavram Kartları, meslekler, duygular, renkler, sayılar, şekiller, nesneler gibi çocukların öğrenme sürecinde yer alan kavramların öğretmen tarafından en kolay şekilde anlatabilmesini ve panoda sergilemesini destekleyecek şekilde A4 ebadında hazırlanmıştır.

Her bir kavram kartında ana kavramla ilgili büyük bir resmin yanı sıra, alt kısımda o kavramla ilintili farklı bir resim verilerek kavramın öğretimine destek olunmuştur.

Basım tarihi: 2014
Adet: 48
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

Eşleştirme Kartları

eslestirme1Okul öncesi öğrencilerinin seviyesine uygun sevimli çizimlerle tasarlanmış bu eşleştirme kartları çocukların dikkat ve hafıza gelişimine katkıda bulunur.

Özellikle fen ve matematik temalı etkinliklerde kullanıma elverişli olan eşleştirme kartları zıt kavramları ele almaktadır.

Basım tarihi: 2014
Adet: 30 (15×2)
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 7,9 x 7,9 cm

İngilizce Kelime Kartları

ingkartlarYabancı dil öğrenimi erken yaşlarda başlanması önerilen bir süreçtir. Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye yatkınlık duyan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü bir yabancı dili öğrenmek istediklerinde aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanabilirler. Bu sayede, sadece anadilini bilen birine oranla yabancı dil öğrenme yetenekleri gelişmiş olur.

Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’nde yer alan İngilizce Kelime Kartları, çocukların resimler yardımıyla temel İngilizce kelimeleri öğrenmelerini sağlayarak onları dil öğrenimi konusunda sonraki yıllarda alacakları eğitimlere hazırlamaktadır.

Toplam 32 kelime kartında, 111 İngilizce kelime tanıtılmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Adet: 32
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 14,8 x 21 cm (A5)

Mevsim Tablosu

mevsimafisiÇocuklar, mevsimsel zaman döngüsünü görselleştiren bu tablo sayesinde ayların isimlerini ve hangi ayın hangi mevsime ait olduğunu da öğrenecek.

Basım tarihi: 2014
Kâğıt – Cilt: 135 gr. Kuşe / mat selofan
Boyut: 70 x 100 cm

Boy Cetveli

cetvel1Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’nin boy ölçme cetveli sayesinde çocuklar boylarını rahatlıkla ölçebilecek.

Basım tarihi: 2014
Kâğıt – Cilt: 135 gr. Kuşe / mat selofan
Boyut: 22 x 100 cm

Timaş Okul Öncesi İnteraktif Öğretmen USB’si

DVDOgretmenYeni Okul Öncesi Eğitim Programı dikkate alınarak hazırlanan Aylık ve Günlük Plan Akışları bu USB’de, üzerinde değişiklik yapılabilir nitelikte (PDF ve MS Word formatlarında) öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Bu USB’nin içeriğinde, öğrencilerle yapılacak etkinliklere yardımcı olacak nitelikte interaktif etkinliklerin, şarkıların ve ses efektlerinin yanı sıra Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Kemal Sayar’ın çocukların eğitimine ilişkin aileye ve öğretmene yönelik önerilerini anlattıkları söyleşi videolarına da yer verilmiştir.

Timaş Okul Öncesi İnteraktif Öğretmen USB’sinin içinde yer alan diğer dokümanlar ise Etkinlik Kitapları, Turuncu Öykü Platformu, Sesli Öyküler, Kavram Kartları ve İngilizce Kelime Kartları’nın dijital versiyonlarıdır.

Öğrenme Merkezi Levhaları

levhalar1Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve sembollerinin bulunduğu, farklı renklerde kartların hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların görebileceği bir yere asılması ya da yapıştırılması istenmektedir.

Timaş Okul Öncesi Öğretmen Seti’nde yer alan öğrenme merkezi levhaları, Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan söz konusu öneri doğrultusunda, öğretmenin sınıfında oluşturacağı öğrenme merkezlerini tanımlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla sete dâhil edilmiştir.

Öğrenme Merkezlerinin tamamına ilişkin levha tasarımlarını şuradan indirebilirsiniz.

Tiyatro Sahnesi (35×50 cm)

tiyatro1Timaş Okul Öncesi Öğretmen Seti’nde yer alan karton tiyatro sahnesi, Okul Öncesi Eğitim Programı’nda sınıfta oluşturulması istenen Dramatik Oyun Merkezi’nde kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış bir materyaldir.

Çocukların serbestçe birbirleriyle etkileşmesini ve farklı oyun senaryoları oluşturmasını destekleyecek nitelikte tasarlanan tiyatro sahnesinden çeşitli kukla tipleriyle (el kuklası, parmak kuklası, çomak kukla vb.) yararlanılabilir.

Beyaz Kuzucuk (El Kuklası)

kuzu1Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’nde yer alan ve öğretmenin, öykü ve masal anlatımı ya da kavram öğretimi sırasında çocukların ilgisini kaybetmemek için yararlanabileceği harika bir materyal daha…

Beyaz Kuzucuk el kuklasını setimizle beraber gelen Tiyatro Sahnesi’nde yapacağınız etkinliklerin yanı sıra sınıf içindeki pek çok aktivitede kullanmanız mümkündür.