Dosya Başvuruları

Dosya başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için tamamlanmış olması gerekmektedir. Son hâlini almamış dosyalar değerlendirmeye alınmamaktadır. Dosyanızı tamamladığınızı düşünüyorsanız, başvuru formunu doldurup dosyayla birlikte bilgi@timasokul.com adresine iletmeniz ya da adresimize posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

i. Daha önce yayınlanmış eserleriniz (kitap, makale vs.) hakkında etraflı bilgi veriniz. Başvuru sahibinin edebî ve mesleki yetkinliğini yeterince tanıtması değerlendirme sürecinde dikkate alınan hususlardan biridir.

ii. Editörler tarafından ön incelemesi yapılan eser veya proje ile ilgili düşünceler yayınevi tarafından netleştirilir. Tarafımıza ulaştırılan dosyalar sadece Timaş Okul editörlerince incelenmekte, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

iii. Dönemsel yoğunluk durumuna göre dosya sahiplerine geri dönüş iki ayı bulabilir. Değerlendirmenin sonucunda dosya sahibine olumlu ya da olumsuz sadece e-posta yoluyla bilgi verilmektedir. Değerlendirme tamamlanmadan bilgi verilmemektedir.

iv. Yayın Kurulu onayından sonra, yayınevimiz uygun gördüğü dosya veya projeler hakkında başvuru sahibini ön görüşmeye davet eder. Telif, yayın süreci ve teknik düzenleme gibi konularda ayrıntılı bilgi bu görüşmede aktarılır.

v. Başvuru dosyalarının iadesi söz konusu değildir. Değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda güvenlik sebebiyle dosyalar imha edilmektedir. Bu sebeple eser sahiplerinin tek nüsha olan dosyalarını tarafımıza göndermemeleri gerekmektedir.