diniegitimodakliset_ogrenci

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti ile öğrencilerimizi her yönden hayata hazırlamayı hedefledik. Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Okul Öncesi Eğitim programı kazanım ve göstergelerinin yanı sıra dinî eğitimi içeren sistematik bir yapı ortaya koyduk. Bir yandan öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklerken diğer yandan temel dinî eğitimi de eğlenceli ve sorumluluk duygusunu pekiştirici nitelikte sunduk.

Öğrenciyi merkeze alan yapılandırıcı yaklaşımla hazırladığımız setle hem bireysel olarak hem topluluk hâlinde hareket edebilen özgüven sahibi ve kolektif şuurun farkında,sorumluluklarını bilen, öğrenmeye istekli, meraklı ve talep eden öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik.

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’ni hazırlarken her ögenin çocukların gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmasına özen gösterdik.,

Setimizde, çocukların ilgileri ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun imkânlarını da göz önünde bulundurduk. Eğitim sürecinde,çocuğun ve eğitimcinin yanı sıra ailenin de etkin katılımını sağlayacak bir yapı ortaya koyduk.Millî Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı’nı gözeterek tüm kazanımları çocuklarımıza hak ettikleri gibi titizlikle ve yüksek kalitede sunduk.

 

 

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Setinde 7 adet etkinlik kitabı ve 1 adet Mübarek Günler etkinlik kitabı bulunmaktadır. Yeni programa uygun, öğrenci merkezli eğitimi ve çoklu zekâ yöntemini içine alan zengin içerikli bir eğitim setidir. Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti, çocukların insanlarla olan ilişkilerini, kendi özbenliklerini geliştirecek diğer yandan iman, ibadet, ahlâk, siyer ve Kur’an-ı Kerim öğrenme alanlarında yaşlarına uygun kazanım sağlayacak sistemli etkinliklerle donatılmıştır.

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti etkinlik kitapları, okul öncesi programındaki amaç ve kazanımlar gözetilerek gelişimsel hedefleri destekleyen çocuklara güzel davranışlar ve beceriler kazandıran, onları ilköğretime ve hayata hazırlayan, dinî alanda öğrenmeleri ve uygulamaları gereken temel kazanımları sunan etkinliklerin, sete özel çizimlerin ve tasarımların bulunduğu bütüncül ve sarmal yapıda hazırlanmış orijinal ve kaliteli bir sistemle istifadenize sunulmuştur.

Basım tarihi: 2014
Serideki kitap sayısı: 8
Sayfa sayısı: 48
Kâğıt – Cilt: 100 gr 1. Hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

Aile katılımlı etkinlikler, çocuğun seti uygularken edindiği kazanımları pekiştirmesi ve ailenin bu süreci doğru gözlemleyebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Haftalık takibi kolaylaştırmak için kolay koparılır bir şekilde sunulmuştur. Aileyi setin sistemine paralel olarak yönlendirmektedir. Böylece ebeveyni eğitimin bir parçası haline getirmek amaçlanmıştır.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 128
Kâğıt – Cilt: 100 gr 1. hamur / 230 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm

Sanat Dosyası çocuğun hayal gücünü ve tefekkür yeteneğini geliştirmek hedefiyle hazırlanmıştır. Çocuklar etkinlikler vasıtasıyla kendi kabiliyetlerini daha kolay keşfedecek, çevresi ile ilgili fikir sahibi olacak ve soyut olarak öğrendiği bir takım bilgileri pratiğe dökme imkânı bulacaktır. Sorumluluklarının farkında, öğrenmeye istekli, meraklı ve talep eden öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Sanat Dosyası’nın içeriğinde çocukların estetik zevkini ve motor becerilerini geliştirecek kesme, yırtma – yapıştırma, kolaj, boyama, üç boyutlu maketler ve basit oyuncaklar tasarlama gibi uygulamalara yer verilmiştir. Uygulamalar çocukların dinî gelişimini destekleyecek niteliktedir. Çocukların rahat kullanımı için etkinlik sayfaları kalın kâğıda basılmış ve kolay koparılabilir olarak istifadeye sunulmuştur.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 64 + 32 sayfa DVD’de
Kâğıt – Cilt: 140 gr 1. hamur / 230 gr. A. Bristol
Boyut: 24 x 30,5 cm

Kişisel bilgi ve değerlendirme formu öğretmen ve velilerin doldurması gereken çocuklarla ilgili gerekli bilgilerin ayrıca Gelişim Özelliklerinin (Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Motor Gelişimi, Öz Bakım Becerileri) ve Dinî Eğitim Alanlarının (İman Alanı, Ahlâk ve Adap Alanı, Siyer Alanı, Amel Alanı, Kur’an ve Ezber Alanı) detaylı ve sıralı kazanımlarını ve göstergelerini içeren formalardan oluşmaktadır.

Dinî Eğitim Odaklı Timaş Okul Öncesi Eğitim Seti’ni kullanarak çocukların bu kazanımları edinmeleri, özel hayatlarında ve toplumsal ilişkilerinde göstergeler doğrultusunda davranışlar sergilemeleri hedeflenmektedir.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 40
Kâğıt – Cilt: 80 gr 1. hamur / 230 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm

Çocukların yıl boyunca hem dinî hem diğer gelişim alanlarında hangi ilerlemeleri gösterdikleri takip edilip dosyalanabilecek etkinlikler ve formlardan oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda ailelerle paylaşılabilecek ve yıllarca saklanabilecek bir çalışmadır. Dosyanın içinde iki adet de çıkartma sayfası bulunmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Kutu Kâğıt – Cilt: 380 gr. A. Bristol

32 adet form: 1. Hamur 100 gr
Boyut: 24,5 x 31 cm

Okul öncesi dönemde Kur’an-ı Kerim eğitimi, okul öncesi dinî eğitimin çok önemli ve hassas bir bölümünü oluşturur. Çocukların gelişimsel farklılıklarını da göz önüne alarak esnek bir sistemle hazırladığımız “Kur’an Okumayı Öğreniyorum” kitaplarında çocukların Allah’ı, dinimizi Peygamberimizi severek Kur’an-ı Kerim’le tanışması ve eğlenerek Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmesi hedeflenmiştir.

Öğrenci merkezli, ses temelli eğitim ön plana alınarak hazırladığımız eserimizde boyama, şarkı söyleme gibi etkinlikler, zihinsel alıştırmalar, kart oyunları, hareketli oyunlar yer almaktadır. Kur’an Okumayı Öğreniyorum dizisi “Etkinliklerle Kur’an Harflerini Öğreniyorum”, “ Kur’an Harflerini Harekeli Okumayı Öğreniyorum”, “Kur’an’daki Kelimeleri Öğreniyorum” temel kitapları, “Kur’an Harflerini Boyayarak Öğreniyorum” “Kur’an Okumayı Alıştırmalarla Öğreniyorum” aile katılımı kitapları ve “Öğretmen ve Ebeveyn rehberi” olmak üzere 6 kitaptan oluşmaktadır. Ayrıca dizinin içinde çocuklar Kur’an-ı Kerim okumaya geçtiğinde onlara takdim edilmesi için tasarlanmış olan “Kur’an-ı Kerime Geçiş Belgesi” yer almaktadır.

Basım tarihi: 2014
Serideki kitap sayısı: 6
Sayfa sayısı: 1×64, 3×32, 1×48, 1×16
Kâğıt – Cilt: 100 gr 1. Hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

diniegitimodakliset_ogretmen

ÖĞRETMEN SETİ

 

 

 

Aylık ve Günlük Planlar uygulayıcının gün gün hangi çalışmaları yapacağını ve hangi etkinlikle çocuklara hangi kazanımları edindireceğini hangi göstergeleri gözlemlemesi gerektiğini yapılandırıcı, sistematik ve bütünleşik bir şekilde sunmaktadır.

Tüm eğitim sürecini koordine eden, setin günlük akışta en verimli olarak nasıl kullanılması gerektiğini gözler önüne seren kapsamlı bir çalışmadır.

Set dışında kullanılabilecek materyal ve unsurları da barındırmaktadır.

Aylık ve Günlük planlar, her ayın – günün dinî ve gelişimsel kazanım – göstergelerini, güne başlangıç uygulamalarını, öğrenme sürecini, gün değerlendirme sorularını, gün içindeki etkinliklerde kullanılacak materyalleri, tavsiye edilen ek etkinlikleri, günün sonunda aile katılımı için ebeveyne tavsiyeleri, öğrenme güçlüğü veya gelişim zorluğu olan çocuklar için uyarlama çalışmalarını içermektedir.

Öğrenme sürecinde kazanımlara uygun öyküler, şarkılar, tekerlemeler, şiirler, parmak oyunları, sınıf içi oyunlar, bahçe oyunları, dramalar, deneyler bulunmaktadır.

Planlar, seti ve öğrenme sürecini bir orkestra şefi gibi yönetecek yetkinlikte hazırlanmıştır.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 864
Kâğıt – Cilt: 70 gr 1. hamur / 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

a-      Akıllı tahtada kullanılabilir DVD
Set içindeki tüm materyallerin akıllı tahtada gösterilebildiği ve üzerine yazmak için kalem eklentisi olan bir çalışma. DVD’de set içindeki materyallere ek olarak çeşitli videolar, doğa, makine ve hayvan sesleri bulunmaktadır.

b-      Mevsim Tablosu
70×100 ebadında mevsimleri hissettirecek şekilde tasarlanmış afiş.

c-       Boy Cetveli
22×100 ebadında renkli 110 cm’ye kadar boy ölçebilen kuşe kâğıda basılı boy cetveli.

d-      Karne
Çocukların yıl içinde edindiği kazanımların listelendiği aileyi bilgilendirme amaçlı kazanım cetveli.

Basım tarihi: 2014
Sayfa sayısı: 4
Kâğıt – Cilt: 220 gr  Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

Uygulayıcının yeri geldikçe panoya asabileceği ve öğrenme sürecini pekiştirebileceği gelişimsel ve dinî kazanımları destekleyen 32 adet, Kur’an-ı Kerim öğrenimini destekleyen 11 adet olmak üzere 50×70 ebadında toplam 43 adet tematik afişten oluşmaktadır.

a-      Temel kavramlar

Meslekler, sayılar, sesler, renkler, şekiller, mekânlar, görsel – uzamsal ilişkiler,  gibi kavramların yanında sünnetlerin, duaların, adap kurallarının, İslam’ın şartlarının tanıtıldığı A4 ebadında 70 kavram içeren 35 karttan oluşmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Adet: 35
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 21 x 29,7 cm (A4)

b-      Zıt Kavramlar ve Eşleştirme Kartları

Sıcak – soğuk, az – çok gibi zıt kavramların yanı sıra birbiriyle ilişkili eşleştirme veya sıralama kartlarının olduğu 32 adet karttan oluşmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Adet: 30 (15×2)
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 7,9 x 7,9 cm

c-       Kur’an Harfleri Eşleştirme Kartları

Kur’an harflerinin ve harflerle ilişkilendirilen nesne resimlerinin olduğu ses temelli öğretimi destekleyen 66 adet karttan oluşmaktadır.

Basım tarihi: 2014
Adet: 66 (33×2)
Kâğıt – Cilt: 220 gr. A. Bristol
Boyut: 7,9 x 7,9 cm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir